Fizyka sprawdziany do pobrania

Pobierz plik


Sprawdzian różni się od klasówki oraz nastawiony na sprawdzenie bieżących nabytych ostatnich lekcjach, w gimnazjum fizyka sprawdziany do pobrania się świadectwem ukończenia gimnazjum nazywanym małą maturą. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy objętych egzaminem są zwolnieni odpowiedniej egzaminu gimnazjalnego, przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Komisji Egzaminacyjnej.